windmolens.jpg

Informatie over

Telefoon Driebruggen

(0348) 748400


Telefoon Leur

(024) 6633459


Kantoor Driebruggen

Kantoor Leur

Grondverwerving

Nieuwe ontwikkelingen kunnen vaak niet worden gerealiseerd zonder de aankoop van grond. Grondverwerving vereist een zorgvuldige aanpak door deskundige mensen. Onze rentmeesters beschikken over de juiste kennis en ervaring. Zij onderhandelen op een integere wijze met respect voor de belangen van de eigenaar en andere belanghebbenden.

Grondverwerving voor diverse doeleinden en opdrachtgevers

Ons kantoor is vooral actief in het buitengebied. Maar ook het stedelijk gebied behoort tot ons werkterrein. Onze opdrachtgevers zijn met name overheidinstanties - zoals de rijksoverheid, provincies, gemeentes, waterschappen en natuurbeschermingsorganisaties - maar wij adviseren wij ook particuliere opdrachtgevers; daarbij staat voorop dat belangenverstrengeling ten alle tijden moet worden voorkomen.

Voor diverse doeleinden hebben wij gronden en gebouwen aangekocht, zoals bijvoorbeeld:

• Realisatie van natuur- en recreatiegebieden.
• Aanleg en reconstructie van wegen, fietspaden en rotondes.
• De uitvoering van waterbouwkundige werkzaamheden.
• Ontwikkeling van woningbouwlocaties.
• Aanleg van bedrijventerreinen.

Natuurlijk zetten wij onze kennis, ervaring en deskundigheid graag in om nieuwe projecten voor u te kunnen realiseren. Zowel bij grote als kleine grondverwervings-projecten zijn onze rentmeesters inzetbaar en kunnen wij u breed adviseren over de inzet van diverse grondbeleidsinstrumenten.

Stel uw vraag aan Ferry Pikavet

Verwerving op basis van volledige schadeloosstelling

Grondverwerving vindt veelal plaats op basis van een volledige schadeloosstelling. De belangrijkste spelregels zijn te vinden in de Onteigeningswet en jurisprudentie. Bij het taxeren van de schadeloosstelling zijn met name de regels die zijn gevormd in de jurisprudentie belangrijk. Binnen ons kantoor werken rentmeesters met een achtergrond als jurist en/of taxateur; deze rentmeesters zijn goed op de hoogte van de jurisprudentie en in staat om voor nagenoeg elke situatie de schadeloosstelling te taxeren.

Onteigening en grondverwerving

Onze rentmeesters zullen er alles aan doen om de benodigde grond op minnelijke basis te verwerven. In de praktijk lukt het echter niet altijd om er met alle gerechtigde tot overeenstemming te komen. Daarom is het belangrijk dat er uiteindelijk onteigend kan worden. Een onteigeningsprocedure is met veel waarborgen omgeven en verplicht de grondverwerver om zorgvuldig te werk te gaan. Daarom zijn onze rentmeesters goed op de hoogte van de procedurele regels en heeft een goede “dossieropbouw” bij ons hoge prioriteit.

Een zakelijke en menselijke aanpak

Wij zijn ons bewust van het feit dat het voor veel grondeigenaren een emotioneel proces kan zijn waarneer zij hun grond gaan kwijtraken; zeker wanneer ook de woning moet worden aangekocht. Een goede communicatie tussen alle betrokken partijen en een respectvolle aanpak staat bij ons voorop. Wij staan voor een menselijke maar zakelijke aanpak; mensen behandelen zoals jezelf behandelt wilt worden, dat vinden wij belangrijk. Wij zijn er van overtuigd dat een dergelijk aanpak voor alle partijen uiteindelijk het beste werkt.

© 2018 | Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters B.V.