6.jpg

Informatie over

Telefoon Driebruggen

(0348) 748400


Telefoon Leur

(024) 6633459


Kantoor Driebruggen

Kantoor Leur

Vastgoed adviesWat te doen met bijzondere objecten, zoals een fort of een bijzondere vorm van gebruik, zoals een bezoekerscentrum? Het vinden van een passende oplossing vraagt om maatwerk. Wij kunnen u helpen bij het selecteren van de juiste gebruiker, bij het opstellen van het contract en bij het doorrekenen van de exploitatie van bijzondere objecten.

Stel uw vraag aan Jurjen Nannenga

Advisering bij ingebruikgeving van bijzondere objecten

Bij bijzondere objecten hebben wij het bijvoorbeeld over een monumentale opstal of een opstal in een kwetsbaar gebied, zoals een fort of een koetshuis op een landgoed. Het zijn objecten – maar ook de omgeving – die bijzondere aandacht vragen of verdienen.

Inmiddels heeft ons kantoor ruime ervaring in het in gebruik geven van bijzondere objecten. Zo hebben wij gedurende de laatste jaren voor meerdere opdrachtgevers bijzondere objecten aan enthousiaste en weloverwogen gebruikers in gebruik gegeven.

Van deze opdrachten hebben wij geleerd dat onze opdrachtgevers veelal meer belang hechten aan de instandhouding van een bijzonder object, dan aan het financieel gewin. Het financiële belang kan echter nooit uit het oog worden verloren. De instandhouding van een object is immers gebaad bij een zo goed mogelijke exploitatie.

Ingebruikgeving van bijzondere objecten

Onze aanpak begint bij de eigenaar. Het is belangrijk dat wij weten wat zijn relatie is met het bijzondere object; wat is zijn visie op de toekomst van het object en welke wensen bestaan er. Vervolgens worden het bijzondere object en de omgeving door ons geïnventariseerd. In overleg met de eigenaar wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de uitgangspunten en doelstellingen voor de ingebruikgeving van het bijzondere object worden vastgelegd.  Hierna start een intensief traject, vaak met veel overleg met de gemeentelijke en/of provinciale overheid inzake over de ruimtelijke ordening. Daarnaast vormt de selectie en de uiteindelijke keuze van de gebruiker een belangrijk onderdeel van het proces. Met de uiteindelijke gebruiker moeten afspraken worden gemaakt. Het is van belang dat de onderhandelingen met de nieuwe gebruiker op een goede manier worden uitgevoerd .Een goede relatie tussen de eigenaar en de nieuwe gebruiker vinden wij belangrijk; een correcte en zakelijk benadering staat daarom bij ons voorop. Uiteindelijk wordt het proces afgerond met een contract.  De ingebruikgeving van bijzondere objecten vraagt om maatwerk.  Dit vereist tijd en aandacht maar het is een investering die zich zeker terug verdient.

Meer informatie

Graag laten wij u kennis maken met een aantal voorbeeldprojecten uit onze praktijk. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om u meer informatie te verstrekken. Voor meer informatie over de ingebruikgeving van bijzondere objecten kunt u contact opnemen met Jurjen Nannenga, telefoon 0348-748400.

© 2018 | Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters B.V.